Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022

Kazalo

787. Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad, stran 2134.

  
Na podlagi sedmega odstavka 20. člena Zakona o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17), v zvezi s prvim odstavkom 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C in 92/21 – ZSDP-1E) in 12. členom Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21) ministrica za izobraževanje, znanost in šport objavlja
S K L E P 
o usklajenih zneskih vajeniških nagrad 
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta, se v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C in 92/21 – ZSDP-1E) zneski vajeniških nagrad iz četrtega odstavka 20. člena Zakona o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17) uskladijo tako, da od 1. marca 2022 znašajo:
– za 1. letnik 264,26 eura,
– za 2. letnik 317,11 eura,
– za 3. letnik 422,82 eura.
KONČNA DOLOČBA 
II 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-52/2022
Ljubljana, dne 11. marca 2022
EVA 2022-3330-0045
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost