Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

753. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1, stran 1947.

  
Na podlagi 123. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1 
1. člen 
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota sprejema spremembe in dopolnitve Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1 (Uradni list RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen 
S spremembami in dopolnitvami Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1 (v nadaljevanju: OPPN) se spreminja naziv predmetnega akta, in sicer tako, da se naslov akta glasi: »Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator) (v nadaljevanju: SD ZN).«
3. člen 
S spremembami in dopolnitvami Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1 se v vseh nadaljnjih členih besedilo »OPPN« oziroma »Občinski podroben prostorski načrt« zamenja z besedo »SD ZN«, oziroma »Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta«.
4. člen 
S spremembami in dopolnitvami Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1 se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator), ki jih je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota (št. projekta: OPPN-14/21, september 2021) in se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta (v nadaljevanju: SD ZN).«
5. člen 
S spremembami in dopolnitvami Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1 se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi: »V skladu s 119. členom ZUreP-2 se SD ZN pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.«
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter začne veljati z dnem objave.
ID. št. prostorskega akta: 2648.
Št. 3503-0007/2021-11(710)
Murska Sobota, dne 3. marca 2022
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti