Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

729. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, stran 1911.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F in 11/18) ter s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/03, 100/07, 67/08, 21/11, 55/11, 47/17, 16/21 in 178/21) se v 13. členu v prvem odstavku v drugi alineji črta rimska številka »VI«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-29/2022
Ljubljana, dne 14. februarja 2022
EVA 2022-3330-0025
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti