Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

716. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, stran 1907.

  
Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03 in 109/12), tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) izdajam
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
1. člen 
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 110/08 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v 5. členu v prvem odstavku beseda »marca« nadomesti z besedo »novembra«.
2. člen 
V 7. členu se v tretjem odstavku besedilo »15 dni po roku iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »30. novembra«.
3. člen 
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list št. 110/08 s spremembami) se za javne uslužbence, ki jim je napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018 od vključno 2. aprila do vključno 1. decembra 2018, izvede ponovno ob upoštevanju spremenjenih 5., 7. in 8. člena pravilnika.
(2) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2020.
5. člen 
Ta Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe se objavijo med Akti Urada predsednika Republike Slovenije.
Št. 015-01-1/2019-2
Ljubljana, dne 14. marca 2022
Nataša Kovač 
generalna sekretarka 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti