Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

Kazalo

625. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, stran 1666.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 17. seji dne 17. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 136/20 – UPB) se 8. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»a) Svet šole
8. člen 
Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– trije predstavniki delavcev šole in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občina.
Predstavnike delavcev šole imenujejo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah. Od treh predstavnikov delavcev mora biti en predstavnik iz vzgojnovarstvene enote. Kandidate predlagajo učiteljski in vzgojiteljski zbor in reprezentativni sindikati šole. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev šole na podlagi poročila volilne komisije.
Predstavnike staršev imenuje svet staršev. Od treh predstavnikov staršev mora biti en predstavnik iz vzgojnovarstvene enote.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-0001/99
Breznica, dne 17. februarja 2022
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost