Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

Kazalo

552. Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1), stran 1451.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1) 
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. februarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-37
Ljubljana, dne 2. marca 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PODPORO TRGU DELA (ZIUPTD1) 
1. člen
(vsebina zakona) 
 S tem zakonom se zaradi urejanja trga dela odstopa od določb Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21 in 172/21 – ZODPol-G; v nadaljnjem besedilu: ZUTD).
2. člen 
(obseg opravljanja začasnega ali občasnega dela) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 27.c člena ZUTD lahko upravičenec opravlja začasno ali občasno delo v obsegu 90 ur na koledarski mesec.
(2) Ne glede na drugi odstavek 27.c člena ZUTD lahko upravičenec opravlja začasno ali občasno delo tudi največ 120 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega ali občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 1.080 ur.
(3) Ne glede na peti odstavek 27.c člena ZUTD se pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 4.000 delavcev, lahko opravi največ 7.500 ur začasnega ali občasnega dela.
3. člen 
(trajanje ukrepov) 
Ukrepi iz prejšnjega člena veljajo do 31. decembra 2022.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-08/22-2/18
Ljubljana, dne 22. februarja 2022
EPA 2483-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti