Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

437. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi, stran 1139.

  
Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) v povezavi s 338. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) župan Občine Žalec s tem
J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi 
I. 
Občina Žalec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.
II. 
Ureditveno območje OPPN meri cca 2,8 ha in vključuje zemljišča parc. št. 1811/23-del, 1811/54, 1811/28-del, 1823/591-del, 1940/2-del, 1923/303-del, 1823/498, 1823/500, 1823/503, 1823/592-del, 1829/501, 1823, 502, 1823/548, *572/2, 1823, 545, 1823/544, 1823/546, 1823/547, 1829/550, 1823/467, 1823/607, 1823/608, 1823/610, 1823/496, 1823/609, 1823/614, 1823/613, 1823/425, 1823/426, 1823/349, 1823/605, 1823/606, 1823/462, 1823/568, 1823/464, 1823/602, 1823/427, 1823/454, 1823/60, vse k.o. 996 Žalec.
III. 
Dopolnjeni osnutek OPPN iz I. točke tega naznanila bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Vrbje ter objavljen na spletni strani Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v času od 28. 2. 2022 do 30. 3. 2022. Javna obravnava bo v sredo 9. 3. 2022 ob 16.00 uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Vrbje.
V. 
Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov glavna.pisarna@zalec.si ali na telefon 03 713 64 65 in navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina ter načina izvedbe javne obravnave glede na ukrepe NIJZ. Za udeležitev javne obravnave je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.
VI. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Žalec. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombi tudi posebej navesti.
VII. 
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Vrbje.
Št. 3502-0002/2021
Žalec, dne 10. februarja 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost