Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

425. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1101.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 2. 2. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
– parc. št. 1006/8 in 1006/11, obe k.o. 1381 Boštanj
– parc. št. 1955/21 in 1961/3, obe k.o. 1396 Krsinji Vrh
– parc. št. 3874/4, k.o. 2662 Malkovec
– parc. št. 1465/3, 1472/3, 1472/5, 1472/6, 1472/8 in 1472/9, vse k.o. 1362 Okroglice
– parc. št. 1468/2, k.o. 1370 Podvrh
– parc. št. 1520/43, 1520/120, 926/27 in 926/38, vse k.o. 1379 Sevnica
– parc. št. 2312/6 in 2313/2, obe k.o. 1390 Vrh
– parc. št. 1680/8, 1680/9 in 1680/10, vse k.o. 1367 Zabukovje.
2. člen 
Po ukinitvi statusa javnega dobra se pri nepremičninah:
– parc. št. 1006/8 in 1006/11, obe k.o. 1381 Boštanj
– parc. št. 1955/21 in 1961/3, obe k.o. 1396 Krsinji Vrh
– parc. št. 3874/4, k.o. 2662 Malkovec
– parc. št. 1465/3, 1472/3, 1472/5, 1472/6, 1472/8 in 1472/9, vse k.o. 1362 Okroglice
– parc. št. 1468/2, k.o. 1370 Podvrh
– parc. št. 1520/43, 1520/120, obe k.o. 1379 Sevnica
– parc. št. 2312/6 in 2313/2, obe k.o. 1390 Vrh
– parc. št. 1680/8, 1680/9 in 1680/10, vse k.o. 1367 Zabukovje.
vknjiži lastninska pravica v korist Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen 
Po ukinitvi statusa javnega dobra in izbrisu zaznambe javnega dobra pri nepremičninah s parc. št. 926/27 in 926/38, obe k.o. 1379 Sevnica, ostane vknjižena lastninska pravica na imetnika Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0008/2022
Sevnica, dne 3. februarja 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti