Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana, stran 1073.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na redni 20. seji dne 3. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana
1. člen 
Spremeni se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana (Uradni list RS, št. 10/97, 53/08, 15/10 in 116/20).
2. člen 
V odloku se spremeni 14. člen odloka, in sicer se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– tri predstavnike delavcev zavoda in
– tri predstavnike staršev.
Predstavnike ustanovitelja voli občinski svet.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci po naslednjem ključu:
– enega predstavnika strokovnih delavcev šole,
– enega predstavnika strokovnih delavcev enote Vrtec Košana in
– enega predstavnika tehničnega kadra.
Predstavnike staršev voli svet staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih polovica ali več članov sveta. Za sprejem odločitve je potrebna večina opredeljenih glasov prisotnih članov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000/20-2022
Pivka, dne 3. februarja 2022
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti