Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

406. Poročilo o postopku imenovanja nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, stran 1060.

  
Na podlagi 41. člena v povezavi s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči na korespondenčni seji, ki je potekala v četrtek, 16. 12. 2021 od 11.00 do 14. ure, sestavila naslednje
P O R O Č I L O 
o postopku imenovanja nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči 
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je dne 9. 12. 2021 sprejel ugotovitveni sklep, da je občinskemu svetniku Jožetu Valentinčiču, izvoljenemu na listi Slovenske demokratske stranke v Volilni enoti 3, ki je dne 24. 11. 2021 umrl, prenehal mandat občinskega svetnika. Občinska volilna komisija se je na seji, ki je potekala od 10. do 11. 12. 2021 s sklepom št. 041-0004/2018-415 seznanila, da je Jožetu Valentinčiču, rojenemu 7. 3. 1957, stanujočemu Lig 24, Kanal, zaradi smrti prenehal mandat občinskega svetnika.
Občinska volilna komisija je skladno z ZLV na isti seji začela postopek iskanja novega člana občinskega sveta. Na podlagi prvega odstavka 30. člena ZLV v primeru prenehanja mandata članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. Drugi odstavek 18. člena ZLV določa, da so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi.
Glede na rezultate rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči z dne 18. 11. 2018 je v volilni enoti 3 za Slovensko demokratsko stranko glasovalo 129 volivcev, 60 oziroma 46,51 % jih je oddalo preferenčni glas. Po tem kriteriju se preferenčni glasovi upoštevajo. Če je izpolnjen ta pogoj, je potrebno ugotoviti, ali je kateri od kandidatov na listi dobil več kot 10 % oddanih glasov, oddanih za listo. 10 % glasov od 129 je 12,9 glasov. Po tem kriteriju bi moral kandidat prejeti vsaj 13 preferenčnih glasov.
Glede na podatke o številu preferenčnih glasov z liste Slovenske demokratske stranke je drugo največje število preferenčnih glasov, za pokojnim Jožetom Valentinčičem, prejel Boštjan Bajt, ki je prejel 7 preferenčnih glasov, kar je 5,43 % vseh. Ker ni prejel vsaj 10 % vseh preferenčnih glasov, se le-ti torej ne upoštevajo in se upošteva kriterij vrstnega reda kandidatov na kandidatni listi. Na kandidatni listi je bila na drugo mesto, za prvouvrščenim pokojnim Jožetom Valentinčičem, uvrščena Silvana Pavšič.
Občinska volilna komisija je na seji dne 10. in 11. 12. 2021 s sklepom št. 041-0004/2018-415 ugotovila, da mandat članice Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za preostanek mandatne dobe preide na naslednjo kandidatko s kandidatne liste Slovenske demokratske stranke Silvano Pavšič, rojeno 18. 12. 1966, stanujoč Srednje 4, Ročinj.
Dne, 16. 12. 2021 je občinska volilna komisija prejela podpisano izjavo Silvane Pavšič, da sprejema funkcijo članice Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za preostanek mandatne dobe.
Občinska volilna komisija se je na 7. korespondenčni seji, ki je potekala dne 16. 12. 2021, seznanila s prejeto podpisano izjavo pozvane kandidatke. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bila izjava dostavljena na občinsko volilno komisijo v roku, ki ga določa drugi odstavek 30. člena ZLV, prav tako je bila izjava lastnoročno podpisana. Občinska volilna komisija je na isti seji sprejela sklep št. 041-0004/2018-421, s katerim Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči predlaga, da potrdi mandat članice občinskega sveta Silvane Pavšič. Članici skladno z drugim odstavkom 31. člena ZLV izteče mandat hkrati z iztekom mandatne dobe Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Št. 041-0004/2018-422
Kanal ob Soči, dne 16. decembra 2021
Dr. Dejan Valentinčič 
predsednik 
Občinske volilne komisije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti