Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

404. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2, stran 1059.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2 (Uradni list RS, št. 90/11, 80/16, 54/17, 29/18 in 46/19), 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 207/21, ZOFVI-N) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 23. seji dne 3. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2 
1. člen 
V drugi alineji prvega odstavka 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2 (Uradni list RS, št. 90/11, 80/16, 54/17, 29/18 in 46/19 – v nadaljevanju odlok) se spremeni število predstavnikov delavcev vrtca v svetu vrtca, in sicer se besedilo:
»pet predstavnikov delavcev vrtca,«
nadomesti z besedilom:
»trije predstavniki delavcev vrtca,«.
2. člen 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022-8
Jesenice, dne 3. februarja 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti