Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

398. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci, stran 1056.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP – A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 18. redni seji dne 28. 1. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci 
1. člen
V IV. poglavju Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci: POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV se dopolni 2. točka 19. člena s stavkom:
»Najvišji skupni znesek sofinanciranja na posameznega prijavitelja programa (društvo) je, ne glede na doseženo število točk, lahko največ 300,00 EUR na leto.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-3
Gornji Petrovci, dne 31. januarja 2022
 
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 
 
 

AAA Zlata odličnost