Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

397. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica, stran 1056.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 2/17 – UPB-1) je Občinski svet Občine Cerknica na 22. redni seji dne 3. 2. 2022 sprejel
S K L E P 
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica 
1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica potrdi Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o., z datumom izdelave januar 2022.
2. člen 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica (brez DDV):
Storitev
Cena brez DDV
Zbiranje komunalnih odpadkov
0,2225
[€/kg]
Zbiranje bioloških odpadkov 
0,1924
[€/kg]
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
0,1624
[€/kg]
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
0,0608
[€/kg]
Javna infrastruktura zbiranje
0,0026
[€/kg]
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2022 naprej.
Št. 007-0004/2022
Cerknica, dne 3. februarja 2022
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost