Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

378. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju, stran 1011.

  
Na podlagi 42. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju 
1. člen 
V Pravilniku o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/07 in 92/10) se v 3. členu za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Izvajalec požarnega varovanja lahko sklene za izvajanje fizičnega požarnega varovanja pogodbo z gasilsko enoto, ki na podlagi zakona, ki ureja gasilstvo, izvaja javno gasilsko službo na območju, na katerem je varovani objekt, če zaradi utemeljenih razlogov ne more zagotoviti ukrepanja varnostnikov pod pogoji, določenimi v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika. Gasilska enota lahko pogodbo za izvajanje fizičnega požarnega varovanja, ki ga izvajajo določeni operativni gasilci, sklene le ob predhodnem soglasju občine.
(3) Pri izvajanju fizičnega požarnega varovanja iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo določbe drugega odstavka 10. člena tega pravilnika. Gasilska enota mora za izvajanje fizičnega požarnega varovanja zagotoviti gasilsko vozilo, opremljeno najmanj z gasilniki iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika.«.
Za dosedanjima drugim in tretjim odstavkom, ki postaneta četrti in peti odstavek, se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Za izvajanje določb drugega odstavka tega člena Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev in s soglasjem reprezentativnih združenj občin določi cenik.«.
2. člen 
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite v varovanem objektu, vključno s prenosom signalov do VNC, se uporablja predpis, ki ureja nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(rok za določitev cenika) 
Gasilska zveza Slovenije določi cenik iz novega šestega odstavka 3. člena pravilnika v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-7/2022-10
Ljubljana, dne 14. februarja 2022
EVA 2022-1911-0002
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti