Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

374. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, stran 1008.

  
Na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah 
1. člen 
(vsebina) 
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah, organi, na katere se nanašajo začasni ukrepi, in veljavnost začasnih ukrepov.
2. člen 
(organ) 
(1) Odlok se uporablja pri odločanju v upravnih zadevah pred upravnimi in drugimi državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: organ).
(2) Odlok se uporablja tudi v drugih javnopravnih zadevah, če organ smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: zakon) na podlagi 4. člena zakona.
3. člen 
(vlaganje vlog) 
(1) Vloga se lahko vloži pri organu le, če se po zakonu lahko vloži samo pri organu.
(2) Vložitev vloge pri organu je treba predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z organom. Postopek naročanja, telefonske številke in elektronski naslovi se objavijo na javno dostopnem mestu in na spletni strani organa skupaj z informacijami o uveljavitvi začasnih ukrepov. Organ zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni čas.
4. člen 
(vlaganje elektronskih vlog) 
(1) Vloge po elektronski poti se lahko vložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.
(2) V vlogah iz prejšnjega odstavka se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.
(3) Vloge po elektronski poti se vložijo tako, da se pošljejo na uradni elektronski naslov organa, prek centralnega informacijskega sistema za sprejem vlog vročanje in obveščanje ali prek informacijskega sistema organa.
5. člen 
(omejitev sodelovanja javnosti) 
Organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka.
6. člen 
(pregledovanje dokumentov) 
V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.
7. člen 
(vročanje) 
Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu zakona, ob upoštevanju četrtega odstavka 306.a člena zakona.
8. člen 
(rok) 
(1) Organ s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, lahko podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.
(2) Organ lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki je zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani s preprečevanjem ponovnih izbruhov širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša kolikor je potrebno, vendar ne več kot za dva meseca.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati 19. februarja 2022 in velja tri mesece.
Št. 00704-62/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2022
EVA 2022-3130-0009
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti