Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

373. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, stran 1007.

  
Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest 
1. člen 
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17, 63/17, 78/19, 89/20 in 163/21) se v 5. členu pri številki ceste 11 v stolpcu »potek ceste« besedilo »Koper (pristanišče)–Dragonja« nadomesti z besedilom »Koper (priključek Slavček)–Dragonja«, v stolpcu »dolžina (km)« številka »17,160« nadomesti s številko »15,280«, pri skupni dolžini G1 pa se številka »351,213« nadomesti s številko »349,333«.
2. člen 
V 6. členu se za številko ceste 112 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
številka ceste
začetek na
potek ceste
konec na
dolžina (km)
114
HC H5
Koper (priključek Bertoki)–Luka Koper
Luka Koper (vhod 1, 2, 3)
4,950
«. 
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini G2 številka »455,754« nadomesti s številko »460,704«.
3. člen 
V 9. členu se pri številki ceste:
– 625 v stolpcu »dolžina (km)« številka »14,210« nadomesti s številko »14,030«;
– 709 v stolpcu »začetek na« besedilo »HC H2« nadomesti z besedilom »R3-710«, v stolpcu »potek ceste« besedilo »Maribor (Meljska cesta)–(Meljski hrib)–Malečnik–Pernica« nadomesti z besedilom »Maribor (Pobrežje)–Malečnik–Pernica«, v stolpcu »dolžina (km)« številka »8,900« nadomesti s številko »9,020«.
Za številko ceste 742 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
številka ceste
začetek na
potek ceste
konec na
dolžina (km)
743
R2-443
Bogojina–Gančani (AC priključek)
AC A5
4,350
«. 
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini R3 številka »2784,021« nadomesti s številko »2788,311«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2022.
Št. 00704-53/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2022
EVA 2022-2430-0003
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost