Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

371. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije, stran 1006.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije 
1. člen 
V Uredbi o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/14, 92/14, 80/16 in 145/21) se v 3. členu v prvem odstavku v 4. točki za besedo »Hrastnik« dodata vejica in beseda »Litija«.
V 8. točki se za besedo »Kamnik« črtata vejica in beseda »Litija«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/14, 92/14, 80/16 in 145/21).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se postopki davčne izvršbe in zavarovanja plačila davka nadaljujejo in zaključijo pri Finančnem uradu Hrastnik.
3. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2022.
Št. 00704-47/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2022
EVA 2022-1611-0009
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost