Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022

Kazalo

319. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja, stran 901.

  
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) minister za notranje zadeve izdaja
O D R E D B O 
o spremembi Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja 
1. člen 
V Odredbi o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja (Uradni list RS, št. 21/19) se Priloga 2 nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del te odredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(prehodna določba) 
Obdobna strokovna izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja, začeta pred uveljavitvijo te odredbe, se končajo v skladu s programom iz Priloge 2 k Odredbi o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja (Uradni list RS, št. 21/19).
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-763/2021/18
Ljubljana, dne 9. februarja 2022
EVA 2021-1711-0109
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost