Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022

Kazalo

203. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, stran 572.

  
Na podlagi drugega odstavka 355. člena in tretjega odstavka 382. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 
1. člen 
V Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 101/15, 79/17, 80/19, 164/20 in 205/21) se v Prilogi 1 v opisih zaporednih številk 6.24 in 6.25 besedilo »60 odstotkov« nadomesti z besedilom »40 odstotkov«.
2. člen 
V Prilogi 2 se v opisih zaporednih številk 6.24 in 6.25 besedilo »60 odstotkov« nadomesti z besedilom »40 odstotkov«.
V opisu zaporedne številke 15.18 se v prvem stavku besedilo »s četrtim odstavkom 61.a člena ZDoh-2« nadomesti z besedilom »z 61.a členom ZDoh-2«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.
Št. 007-52/2022/8
Ljubljana, dne 25. januarja 2022
EVA 2022-1611-0006
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost