Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

148. Navodilo o načinu izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine, stran 403.

  
Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) minister za zdravje izdaja
N A V O D I L O 
o načinu izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine 
1. člen 
S tem navodilom se določa način izstavitve zahtevkov in roki izplačil za dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine (v nadaljnjem besedilu: dodatek) za zdravnike, ki jim je bila odobrena specializacija iz družinske medicine na podlagi nacionalnega razpisa ali na podlagi razpisa za izvajalca v letih 2021 in 2022 (v nadaljnjem besedilu: specializant).
2. člen 
(1) Pooblaščeni izvajalec, pri katerem je specializant zaposlen, Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vsake tri mesece prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) izstavi skupni zahtevek za povračilo sredstev za dodatke (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), v skladu s specifikacijo, ki je kot Priloga sestavni del tega navodila.
(2) Zahtevku se priložijo dokazila o opravljenih urah v posameznem mesecu za vsakega specializanta.
(3) Pooblaščeni izvajalec hrani vso dokumentacijo, na podlagi katere uveljavlja povračilo sredstev za dodatke, in jo na zahtevo ministrstva predloži v sedmih dneh od prejema zahteve.
3. člen 
(1) Pooblaščeni izvajalci prek UJP izstavijo naslednje zahtevke:
– do 15. aprila za stroške dodatka, izplačane v mesecih januar, februar in marec;
– do 15. julija za stroške dodatka, izplačane v mesecih april, maj in junij;
– do 15. oktobra za stroške dodatka, izplačane v mesecih julij, avgust in september;
– do 15. januarja tekočega leta za stroške dodatka, izplačane v mesecih oktober, november in december preteklega leta.
(2) Ministrstvo pooblaščenim izvajalcem izvede plačilo zahtevkov v 30 dneh od prejema zahtevka.
(3) Zahtevki, izstavljeni po rokih, določenih v prvem odstavku tega člena, se obravnavajo in izplačajo skupaj z zahtevki naslednjega obdobja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena pooblaščeni izvajalci zahtevke za povračilo izdatkov, ki so nastali iz naslova dodatka do 31. decembra 2021, izstavijo do 15. februarja 2022 v zbirnem zahtevku, skupaj s specifikacijo in dokazili.
5. člen 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-336/2021/7
Ljubljana, dne 17. januarja 2022
EVA 2021-2711-0238
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti