Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

147. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine, stran 400.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in 3. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2013) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 20. redni seji dne 19. 1. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine 
1. člen 
Spremeni in dopolni se 2. člen pravilnika in se glasi:
»Parkirišča, na katerih se plačuje parkirnina, višina parkirnine ter način plačevanja:
#
PARKIRNO MESTO
ŠT. PARCELE
K.O.
PARKIRNI REŽIM
MOJSTRANA
3
Parkirišče KS Dovje Mojstrana
1806/6
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno s parkirno uro. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
6
Parkirišče Vrtec Mojstrana
1309/1
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 15 min brezplačno s parkirno uro za potrebe vrtca. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B in D, 1. 7.–31. 8. tudi C.
8
Parkirišče Fabrka
1375/152
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevna tarifa 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C. 
Dovoljeno za avtodome 7:00–22:00, dnevna tarifa 10,00 EUR.
DOVJE
10
Parkirišče pri cerkvi
789/6, 788/2
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
10a
– vzdolž cestišča
789/8
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
11
Parkirišče ob pokopališču
1996/3
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
KRANJSKA GORA
13
Parkirišče pri pokopališču
287/2, 254/2, 288, 891/7
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
14
Parkirišče za Policijo
1184, 1186
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR. BUS 20,00 EUR na dan. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
15
Parkirišča ob Borovški cesti
834/10
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Modra cona. Do 2 uri brezplačno s parkirno uro.
16
Parkirišče avtobusna postaja
458/7
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
17
Parkirišče Občina 1
13/14
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, D. C med 20:00 in 8:00. 
7 PM pred občino, modra cona, s parkirno uro do 30 min.
18
Parkirišče Občina 2 (Kotnik)
21
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Ni dovoljeno z abonmaji. 
22
Parkirišče Prisank
131/10, 141/23
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
26
Parkirišče Žičnica
891/50, 1188, 1186
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Avtodomi 12,00 EUR za 24 ur.
27
Parkirišče TGC
431/8, 431/7
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
PODKOREN
28
Parkirišče ob pokopališču
795/1, 31/1
2168
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
29
Parkirišče na trgu
783/5, 783/3
2168
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
RATEČE
30
Parkirišče Ledine
1450/46, 1422/4, 1450/45
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C.
31
Parkirišče na trgu
1403/22, 1403/23
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno. Vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
32
Parkirišča pri meji
1431/2
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
Cenik abonmajev:
Abonma A – cena 30,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Oseba, ki oddaja vlogo za abonma, ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila, ki je registrirano na ime vlagatelja.
– Vlagatelj ob izpolnjevanju pogojev iz prvega in drugega odstavka lahko pridobi več abonmajev.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma B1 – cena 250,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma B za več vozil.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma B2 – cena 125,00 EUR
Polletni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma B za več vozil.
– Abonma velja 6 mesecev od dneva nakupa.
Abonma C1 – 1-dnevni, 10,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C2 – 3-dnevni, 15,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C3 – 5-dnevni, 20,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C4 – 10-dnevni, 25,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma D – cena 50,00 EUR
Letni abonma zaposleni. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora, vendar v občini opravljajo delo.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma D za več vozil.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma Gost – cena 180,00 EUR
Letni abonma zaposleni. Pogoji:
– Abonma je namenjen pravni osebi, ki ima registriran sedež družbe ali podružnice ali enote v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge:
– predložiti izpis iz Ajpesa, 
– navesti željeno število abonmajev in razlog, zakaj potrebuje dodatna parkiršča, 
– Abonma se dodeli za najbližje parkirišče oziroma parkirišče, kjer je omogočeno parkiranje z abonmajem C,
– Abonma velja za koledarsko leto.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2019-3
Kranjska Gora, dne 19. januarja 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti