Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

145. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugozahodni del enote urejanja prostora PO-5, stran 395.

  
Na podlagi 338. člena (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 112. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) župan Občine Žalec s tem
J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugozahodni del enote urejanja prostora PO-5 
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugozahodni del območja enote urejanja prostora z oznako PO-5 v naselju Ponikva pri Žalcu, (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelalo podjetje RC planiranje d.o.o. iz Celja, pod št. projekta 24/21 v januarju 2022. V zbirki prostorskih aktov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor mu je dodeljena identifikacijska številka 2591.
2. člen 
Gradivo iz prejšnje točke bo od 29. januarja do 28. februarja 2022 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Ponikva, Ponikva pri Žalcu 7, 3310 Žalec in na
– spletnem naslovu: https://www.zalec.si.
3. člen 
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko do konca javne razgrnitve poda:
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, KS Ponikva ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »Pripomba na javno razgrnitev OPPN PO-5«.
– Ustno na javni obravnavi.
Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjenega prostorskega akta OPPN ter ne bodo javno objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
4. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 23. februarja 2022 ob 16. uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila. Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov, glavna.pisarna@zalec.si ali na telefon, 03 713 64 65 in navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina ter načina izvedbe javne obravnave glede na priporočila NIJZ. Za udeležbo na javni obravnavi je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.
5. člen 
To naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in na oglasni deski KS Ponikva.
Št. 3505-0002/2021
Žalec, dne 17. januarja 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti