Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

140. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 381.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 19. seji dne 22. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
1. 
Občinski svet Občine Pivka potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z dne 30. 11. 2021, ki ga je izdelal Publikus d.o.o..
2. 
Občinski svet Občine Pivka potrjuje ceno storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2022, kot je oblikovana z Elaboratom iz prejšnje točke tega sklepa, in sicer:
1. Ceno storitev zbiranja komunalnih odpadkov v višini 0,2499 EUR/kg, od tega znaša:
– cena javne infrastrukture 0,0034 EUR/kg,
– cena storitve javne službe je 0,2465 EUR/kg.
2. Ceno storitev zbiranja bioloških odpadkov v višini 0,2080 EUR/kg, od tega znaša:
– cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/kg,
– cena storitve javne službe je 0,2080 EUR/kg.
3. Ceno storitev obdelave komunalnih odpadkov v višini 0,1465 EUR/kg, od tega znaša:
– cena javne infrastrukture 0,0275 EUR/kg,
– cena storitve javne službe je 0,1190 EUR/kg.
4. Ceno odlaganja komunalnih odpadkov v višini 0,1530 EUR/kg, od tega znaša:
– cena javne infrastrukture 0,0337 EUR/kg,
– cena storitve javne službe je 0,1193 EUR/kg.
5. Ceno storitev obdelave bioloških odpadkov v višini 0,1066 EUR/kg, od tega znaša:
– cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/kg,
– cena storitve javne službe je 0,1066 EUR/kg.
3. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.
4. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 9000-6/2019 z dne 12. 9. 2019.
Št. 9000-19/2021
Pivka, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti