Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

137. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper, stran 373.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper 
Št. 610-60/2021-6
Koper, dne 10. januarja 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper 
1. člen 
V katalogu posameznih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper, ki je v skladu z 11. členom Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 1/93 in Uradni list RS, št. 57/05 in št. 66/10, 172/21 v nadaljevanju: odlok) sestavni del tega odloka, se v delu kataloga z naslovom »Zgodovinski spomeniki« doda enota:
Skladišče Libertas, parcela št. 139/2, k.o. Koper v lasti Mestne občine Koper do celote.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-60/2021-6
Koper, dne 23. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull’integrazione del Decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune città di Capodistria 
N. 610-60/2021-6
Capodistria, 10 gennaio 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan
Ai sensi degli articoli 12 e 13 Legge sulla tutela del patrimonio culturale (Gazzetta Ufficiale della RS n. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – Sentenza della CC, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – Sigla: ZNOrg) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta in data 23 dicembre 2021, approva il seguente
D E C R E T O 
sull’integrazione del Decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Nel catalogo dei singoli beni culturali e storici nel Comune città di Capodistria, parte integrante del presente Decreto in conformità all’articolo 11 del Decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 1/93, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 57/05 e 66/10, nel testo a seguire: Decreto), si aggiunge nella parte intitolata “Monumenti storici” la seguente unità:
Magazzino Libertas, p.c. 139/2, C.c. Capodistria, di proprietà del Comune città di Capodistria.
Articolo 2 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 610-60/2021-6
Capodistria, 23 dicembre 2021
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti