Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

134. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje, stran 371.

  
Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 67/19), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 3. dopisni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje 
I. 
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi Sklep o določitvi cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje in Elaborat o oblikovanju cen storitve – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode – Občina Grosuplje, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 10-G-Kan./2021 v novembru 2021.
II. 
Potrjena cena storitev javne službe:
ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,1523 EUR/m3,
– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
6,6314
20 ˂ DN ˂ 40
3
19,8942
40 ≤ DN ˂ 50
10
66,3140
50 ≤ DN ˂ 65
15
99,4710
65 ≤ DN ˂ 80
30
198,9420
80 ≤ DN ˂ 100
50
331,5700
100 ≤ DN ˂ 150
100
663,1400
150 ≤ DN
200
1.326,2800
– Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0428 EUR/m3,
– Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,2012 EUR/m3.
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,6500 EUR/m3,
– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
4,4909
20 ˂ DN ˂ 40
3
13,4727
40 ≤ DN ˂ 50
10
44,9090
50 ≤ DN ˂ 65
15
67,3635
65 ≤ DN ˂ 80
30
134,7270
80 ≤ DN ˂ 100
50
224,5450
100 ≤ DN ˂ 150
100
449,0900
150 ≤ DN
200
898,1800
– Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1507 EUR/m3,
– Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1070 EUR/m3.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 1. 2022.
Št. 354-0167/2021
Grosuplje, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti