Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

114. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč, stran 350.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč.
2. člen 
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju obrambe) 
Šteje se, da nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke delovanja na področju obrambe, če izpolnjuje vsaj polovico od naslednjih kriterijev:
1. ohranjanje spomina na dejanja, povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo državnega ozemlja ali samostojnosti;
2. spodbujanje in razvijanje domoljubja, domovinske zavesti, vojaške tradicije in drugih vrednot, ki so povezane z nacionalno varnostnimi interesi in poslanstvom Slovenske vojske;
3. sodelovanje pri uresničevanju vojaških, obrambnih in nacionalnih interesov;
4. sodelovanje pri usposabljanju mladih in dejavnostih, ki so pomembne za zagotavljanje vojaške strateške rezerve Slovenske vojske;
5. organiziranje, izvajanje ali sodelovanje pri vzgojno-izobraževalnih ali promocijskih dejavnostih, ki prispevajo k razvoju obrambnega področja;
6. organiziranje različnih oblik prostovoljskega dela zaposlenih in nekdanjih zaposlenih ministrstva, pristojnega za obrambo, ki prispevajo k povezovanju obrambnih struktur, medgeneracijskemu razumevanju in sožitju;
7. dajanje pobud in sodelovanje pri oblikovanju predpisov na področju obrambe;
8. izdajanje strokovne literature, publikacij ter seznanjanje javnosti s področji delovanja nevladne organizacije.
3. člen 
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju vojnih veteranov) 
Šteje se, da nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke delovanja na področju vojnih veteranov, če izpolnjuje vsaj polovico od naslednjih kriterijev:
1. spodbujanje in razvijanje domoljubja, ohranjanje spomina na dejanja, povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo državnega ozemlja in samostojnosti;
2. postavitev, obnova ali vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij iz zgodovinskega obdobja delovanja nevladne organizacije;
3. organiziranje spominskih slovesnosti ob državnih praznikih in pomembnih dogodkih iz slovenske zgodovine;
4. organiziranje izobraževanj, usposabljanj in športnih prireditev za mlade ter izvajanje mirovnega poslanstva;
5. zagotavljanje prenosa pomena dogodkov iz slovenske zgodovine za mednarodno skupnost in delovanje v mednarodnih veteranskih organizacijah;
6. dajanje pobud in sodelovanje pri oblikovanju predpisov, ki urejajo pravice in obveznosti vojnih veteranov ter veteranskih organizacij;
7. izdajanje strokovne literature, publikacij ter seznanjanje javnosti s področji delovanja nevladne organizacije.
4. člen 
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju vojnih invalidov) 
Šteje se, da nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke delovanja na področju vojnih invalidov, če izpolnjuje vsaj polovico od naslednjih kriterijev:
1. izvajanje dejavnosti vključevanja vojnih invalidov v okolje in delo tako, da organizira, izvaja, ali kako drugače omogoča zlasti zdraviliško in klimatsko zdravljenje, zdravstveno oskrbo, nego in terapije;
2. izvajanje socialnih in drugih programov ter storitev za vojne invalide z namenom ohranjanja zdravja, socialnih stikov med vojnimi invalidi ter psihofizične kondicije z rekreacijo;
3. organiziranje in izvajanje programov medsebojne pomoči, usposabljanje vojnih invalidov za samopomoč ter usposabljanje svojcev in prostovoljcev za življenje in delo z vojnimi invalidi;
4. nudenje pomoči pri zagotavljanju in uporabi invalidskih in drugih tehničnih pripomočkov ter prilagoditvah teh pripomočkov potrebam vojnih invalidov;
5. organiziranje in izvajanje seminarjev, predavanj ali delavnic za ohranjanje zdravja ter različne oblike podpore v primeru finančne ogroženosti ali pri izvedbi opravkov, ki omogočajo socialno vključenost;
6. dajanje pobud in sodelovanje pri oblikovanju predpisov na področju vojnih invalidov;
7. izdajanje strokovne literature, publikacij ter seznanjanje javnosti s področji delovanja nevladne organizacije.
5. člen 
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju žrtev vojnega nasilja) 
Šteje se, da nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke delovanja na področju žrtev vojnega nasilja, če izpolnjuje vsaj polovico od naslednjih kriterijev:
1. izvajanje dejavnosti za ohranjanje zgodovinskega izročila žrtev vojnega nasilja;
2. organiziranje spominskih slovesnosti, razstav, predavanj, konferenc, okroglih miz in drugih oblik organizacij v spomin na žrtve vojnega nasilja;
3. organiziranje in izvajanje seminarjev ali delavnic, namenjenih ohranjanju zdravja;
4. nudenje različnih oblik podpore žrtvam vojnega nasilja ob finančni ogroženosti ali pri izvedbi opravkov, ki omogočajo socialno vključenost;
5. skrb za spominska obeležja ter urejanje in upravljanje prostorov, namenjenih ohranjanju spomina na žrtve vojnega nasilja;
6. dajanje pobud in sodelovanje pri oblikovanju predpisov na področju žrtev vojnega nasilja;
7. izdajanje strokovne literature, publikacij ter seznanjanje javnosti s področji delovanja nevladne organizacije.
6. člen 
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju vojnih grobišč) 
Šteje se, da nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke delovanja na področju vojnih grobišč, če izpolnjuje vsaj polovico od naslednjih kriterijev:
1. spodbujanje in ohranjanje spomina na vojaške osebe, padle v vojni ali umrle med vojno, in civilne osebe, umrle ali usmrčene med vojno, zaradi vojnih dogodkov na ozemlju Republike Slovenije ter žrtve vojne, ki so bile v zvezi z drugo svetovno vojno po 15. 5. 1945 v nasprotju z načeli in pravili pravne države, po obsodbi ali po izvensodnem postopku usmrčene od organov ali predstavnikov takratne oblasti na ozemlju Republike Slovenije;
2. sodelovanje pri urejanju, varovanju in vzdrževanju vojnih grobišč;
3. organiziranje in izvajanje komemorativnih slovesnosti na vojnih grobiščih;
4. izvajanje raziskovalne dejavnosti na področju dokumentarnega in arhivskega gradiva, povezanega z vojnimi grobišči;
5. dajanje pobud in sodelovanje pri oblikovanju predpisov na področju vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč;
6. izdajanje strokovne literature, publikacij ter seznanjanje javnosti s področji delovanja nevladne organizacije.
7. člen 
(izkazovanje izpolnjevanja kriterijev) 
Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev iz tega pravilnika s programi delovanja in poročili o izvedenem delu v skladu z 8. členom Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ter z morebitnimi drugimi dokazili in listinami, s katerimi lahko izkaže pomembnejše dosežke in rezultate svojega delovanja v javnem interesu.
KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in vojnih veteranov (Uradni list RS, št. 67/18).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti (Uradni list RS, št. 59/19) v 1. členu za besedo »pravic« črtata vejica in besedilo »vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja« ter prenehata veljati 8. in 9. člen.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-480/2021-11
Ljubljana, dne 17. januarja 2022
EVA 2021-1911-0025
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti