Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

I D 1042/2019 Os-3285/21, Stran 2962
V zapuščinski zadevi po pokojni Dragici Čuruvija, rojeni 23. 8. 1926, umrli 31. 1. 2019, nazadnje stanujoči Brodarjev trg 14, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
Po do sedaj znanih podatkih v zapuščino sodijo neizplačani pok. prejemki pri ZPIZ v višini 10,83 EUR ter solastniški delež do 1/2 na nepremičnini – katastrska občina 131 Beltinci, parcela 1536.
V postopku je bila prijavljena terjatev upnika Dom upokojencev Center, Ljubljana, iz naslova neplačanih stroškov institucionalnega varstva v višini cca 2.800,00 EUR.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2021

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti