Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

D 54/2021 Os-3295/21, Stran 2841
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša, v zapuščinski zadevi po pok. Brence Andreju, roj. 13. 11. 1856, nazadnje stalno stan. Sladka Gora 28, Šmarje pri Jelšah, umrlem dne 26. 1. 1929, dne 21. 7. 2021 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Brence Andreju, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. Brence Andreju se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 7. 2021

AAA Zlata odličnost