Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

D 135/2020 Os-3318/21, Stran 2841
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Leonu (Viktor) Zuljan, pok. Jožefa, roj. 7. 4. 1910, z zadnjim prebivališčem Pantalier Daubs, 8 Bis Rue Jules, Verne, Francija, ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici opr. št. I N 16/2018 z dne 23. 12. 2019 razglašen za mrtvega, kot datum smrti pa se šteje dan 8. 4. 1980.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 10. 2021

AAA Zlata odličnost