Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

D 216/2019 Os-3286/21, Stran 2840
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Seljak Valentinu, EMŠO: 1402940500103, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočemu Roška cesta 22, Kočevje, umrlemu 29. 4. 2019 v Kočevju.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči t. i. drugega dednega reda, ki bi prišli v poštev za dedovanje po zapustniku, dediščini odpovedali, sodišče pa ni uspelo ugotoviti, ali obstajajo po zapustniku kakšni dediči t. i. tretjega dednega reda, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem, zato je dne 18. 2. 2020 izdalo oklic dedičem, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/20, z dne 18. 9. 2020, na katerega pa se v oklicnem roku enega leta ni nihče javil, zato sodišče šteje, da po zapustniku ni dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 28. 10. 2021

AAA Zlata odličnost