Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

1913 I 1310/2021 Os-3491/21, Stran 2837
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Stanetu Jenko, EMŠO 1512983500263, Mestni trg 1, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. zač. zast. Marjetka Imperl, Trdinova 7, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Marjetka Imperl, Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana, ki jo je sodišče s sklepom opr. št. I 1310/2021 z dne 4. 11. 2021 postavilo dolžniku za začasno zastopnico, se razreši.
Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica Renata Jakopanec Levart, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2021

AAA Zlata odličnost