Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

eN 103/2017-28 Os-3503/21, Stran 2837
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za objekt na naslovu Partizanska ulica 23, Tržič, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju pod opr. št. eN 103/2017, Okrajno sodišče v Kranju na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 izdaja naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: prodajne pogodbe z dne 20. 10. 2005, sklenjene med TOKOS, Tovarna orodja za kmetijstvo, obrt in storitve d.o.o., Tržič, kot prodajalcem in Lukom Jurkićem, Tržič, kot kupcem; za posamezni del št. 3, ID znak 2143-683-3 v 3. in 1. etaži.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Luka Jurkić, roj. 20. 11. 1965, Balos 3, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 11. 2021

AAA Zlata odličnost