Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

Ob-3623/21, Stran 2800
Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Medvode in Statuta Zdravstvenega doma Medvode razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
zdravstvenega doma (m/ž)
za 4-letni mandat.
Direktor opravlja poleg zadev s svojega delovnega področja tudi delo na ustreznem delovnem mestu iz svoje stroke.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje:
– dosežena VII/2. stopnja izobrazbe zdravstvene smeri – univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziroma izobrazba 2. bolonjske stopnje (prednost imajo zdravniki s področja primarnega zdravstvenega varstva),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela v javnem zavodu,
– izpolnjevanje pogojev nekaznovanosti.
Pisne ponudbe z
– dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdilo o končani univerzitetni izobrazbi zdravstvene smeri, licenco Zdravniške zbornice, izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti),
– izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje svetu zavoda ZD Medvode vpogled v podatke iz uradnih evidenc,
– kratkim življenjepisom in
– programom dela oziroma razvoja ZD za mandatno obdobje
naj kandidati v 15 dneh po objavi razpisa pošljejo na naslov: Zdravstveni dom Medvode, Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 Medvode (Za razpisno komisijo).
Predviden začetek mandata je 19. 4. 2022.
O izboru bodo kandidati obveščeni v roku, določenim z zakonom.
Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode 

AAA Zlata odličnost