Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2021 z dne 26. 11. 2021

Kazalo

Št. 1-DIR/2021-1059 Ob-3441/21, Stran 2648
Razpisna komisija Zdravstvenega doma Radeče na podlagi sklepa dopisne seje Sveta Zdravstvenega doma Radeče z dne 19. 11. 2021 in 1. dopisne seje Razpisne komisije z dne 22. 11. 2021 ter 27. in 28. člena Statuta Zdravstvenega doma Radeče razpisuje delovno mesto
direktor 
zdravstvenega doma (m/ž), šifra delovnega mesta: B017334
Za direktorja zdravstvenega doma (m/ž) je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem in upravljanjem
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev
– da ima aktivno znanje slovenskega jezika
– da predloži program dela in razvoja ZD in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Poslovodna funkcija se izvaja v polovičnem delovnem času. Mandat direktorja traja štiri leta in začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu imenovanju ustanovitelj oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ustanovitelja izdano prej.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in življenjepisom naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo, s pripisom: »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Razpisna komisija ZD Radeče 

AAA Zlata odličnost