Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

N 50/2020-20 Os-3264/21, Stran 2561
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Liljane Lukač, Radenci, Gubčeva cesta 12, ki jo zastopa odvetnik Oskar Šooš iz Murske Sobote, zoper nasprotne udeležence: 1. Bojan Škraban, Dolina 21/B, Puconci, 2. Michele Irene Flisar, 1312 Quest Circle, Ca Mssisaga On L5N 8B6, Kanada, 3. Olga Mancu Škraban, 1020 Freeman Trail Milton L9T5T3, Ontario, Kanada, 4. Peter Michael Škraban, Diamond Cresent, Mission British Columbia, Kanada, U2U1M5, 5. Irma Feher, Združene države Amerike, 6. Janez Flisar, Združene države Amerike, 7. Karel Flisar, Združene države Amerike in 8. Vilma Flisar, Združene države Amerike, zaradi delitve solastnih nepremičnin, s sklepom opr. št. N 50/2020-19 z dne 26. 10. 2021 nasprotnim udeležencem Irmi Feher, Janezu Flisar, Karlu Flisar in Vilmi Flisar na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 42. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavilo začasnega zastopnika, odvetnika mag. Zlatka Herceg, Slovenska ulica 25, Murska Sobota, saj so nasprotni udeleženci Irma Feher, Janez Flisar, Karel Flisar in Vilma Flisar neznanega bivališča in nimajo pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 10. 2021

AAA Zlata odličnost