Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

3190 I 2012/2020 Os-2867/21, Stran 2561
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika: Adian Jazavac, EMŠO 1001007500254, Avgustinčičeva ulica 34, Ljubljana - Polje, ki ga zastopa Borut Černigoj – odvetnik, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana; Leo Jazavac, EMŠO 3008012500116, Avgustinčičeva ulica 34, Ljubljana - Polje, ki ga zastopa Borut Černigoj – odvetnik, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Jasminu Jazavac, EMŠO 1402981500444, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Jasminu Jazavcu, EMŠO: 1402981500444, se postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik mag. Igor Grošelj, Cesta 9. avgusta 8b, 1410 Zagorje ob Savi.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2021

AAA Zlata odličnost