Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

0406 Z 3/2021 Os-3284/21, Stran 2561
Okrajno sodišče v Krškem je v zadevi zavarovanja upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, po Državno odvetništvo Republike Slovenije, Vrhovčeva ulica 18, Novo mesto, proti dolžniku Marku Hodnik, brez prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 274,21 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Marku Hodniku, brez prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Dušan Dornik ml., odvetnik v Krškem, Hočevarjev trg 9, Krško.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 28. 10. 2021

AAA Zlata odličnost