Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021

Kazalo

I N 417/2020 Os-1191/21, Stran 2561
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožnem sodniku Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi predlagateljice Pornipa Janin Hauptman, Črtomirova 11, Ljubljana, stalno prebivališče Tajska, 140 M 10, Khu Mueang-Phztthaisong street, Amphoe Khu Mueang, Th 441190, ki jo zastopa Veronika Ermenc, odvetnica v Ljubljani, zoper nasprotnega udeleženca Tadeja Hauptman, neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju: ZNP-1), postavilo nasprotnemu udeležencu Tadeju Hauptmanu, neznano prebivališče, začasno zastopnico odvetnico Jano Kržišnik, Kapucinski trg 8, Škofja Loka.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika nasprotnega udeleženca.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 1. 2021

AAA Zlata odličnost