Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

Ob-3243/21, Stran 2445
Na podlagi pete alineje 21. člena ter 24. in 25. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani 
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridobljena po študijskih programih najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj.
Kandidati morajo ponudbi za razpis priložiti pisna dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev:
– kopijo diplome, iz katere je razvidna zahtevana izobrazba,
– kopijo dokumenta, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku,
– kratek življenjepis,
– program dela zavoda.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi v skladu s 54. in 73. členom Zakona o delovnih razmerjih za čas trajanja mandata štirih let.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega, v trajanju 20 ur tedensko, za določen čas trajanja mandata.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani na tel. 01/200-74-24 oziroma na e-naslovu: sandra.kosmac@zdstudenti.si.
Kandidati morajo svoje prijave skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici do 8. 11. 2021 na naslov: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za svet zavoda – ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti