Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

D 191/2019 Os-2815/21, Stran 2379
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. D 191/2019 vodi zapuščinski postopek po pokojni Štefaniji Petrovič, roj. dne 12. 12. 1932, umrli dne 17. 2. 2019, z zadnjim stalnim prebivališčem Belski Vrh 94, Zavrč.
V zapuščino spadajo: nepremičnine parc. št. 528, 527/1, 526/2, 525/1, 524/1, 523, 522/2, 522/1 in 525/4, vse k.o. 464 – Belski Vrh, last pokojne do celote, nepremičnina parc. št. 527/2, k.o. 464 – Belski Vrh, last pokojne do 8/10, denarna sredstva na TRR pri Novi KBM d.d. v znesku 2.514,43 EUR na dan 23. 4. 2019, neizplačana pokojnina pri ZPIZ Slovenija v znesku 352,13 EUR, priglašena terjatev Občine Zavrč v višini 8.242,95 EUR iz naslova doplačevanja institucionalnega varstva.
S tem oklicem sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče zapustnice, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 24. 8. 2021

AAA Zlata odličnost