Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

0294 I 278/2020 Os-2990/21, Stran 2378
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje Gospodarsko interesno združenje, ki ga zastopa Larisa Primec Generali d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, zoper dolžnika Ivana Biber, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, zaradi izterjave denarne terjatve, dne 6. 7. 2021 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Biber Ivanu, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, postavi začasnega zastopnika odvetnika Stojana Zorna iz Nove Gorice, Ulica tolminskih puntarjev 4, ki bo dolžnika zastopal v izvršilni zadevi z opr. št. I 278/2020, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 9. 2021

AAA Zlata odličnost