Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

Št. 02110-129/2021-2 Ob-3152/21, Stran 2377
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in nasl.) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlih Ani Furlan, roj. Krševan, Korp 171, Branik in Terezi Rupnik, roj. Mrevlje, Branik, lastnicah parcele 4618/5 v katastrski občini 2336 Branik, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu RS in na e-oglasni deski Geodetske uprave Republike Slovenije ter vstopijo v postopek geodetske storitve izdelave elaborata ureditve meje parcele 4618/6 s sosednjo parcelo 4618/5 v katastrski občini 2336 Branik, ki ga vodi geodetsko podjetje oziroma samostojni podjetnik GEODELA Marko Breščak s.p., Goriška cesta 25a, 5270 Ajdovščina.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica 
dne 14. 10. 2021

AAA Zlata odličnost