Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

VL 99330/2020-23 Os-2922/21, Stran 2196
Okrajno sodišče v Murski Soboti je v izvršilni zadevi upnika Ternis, poslovne in finančne rešitve d.o.o., Leteliška cesta 32, Ljubljana, zoper dolžnika Mirana Fujs, Schönaugürtell 42 a, Graz, Avstrija, zaradi izterjave 2.633,48 EUR s pripadki, dne 15. julija 2021 sklenilo:
Dolžniku, ki je neznanega prebivališča v tujini, se v predmetni izvršilni zadevi na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja začasna zastopnica odvetnica Martina Zrinski Gönter iz Puconcev, ki bo dolžnika v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler dolžnik ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 7. 2021

AAA Zlata odličnost