Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

VL 56274/2021 Os-3058/21, Stran 2196
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komunala Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa zak. zast. Darko Ličen, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica – dostava, proti dolžnici Gizeli Leban, Via dei Cappuccini 4, Gorizia, ki jo zastopa zak. zast. Veličkov Gregor – odvetnik, Ulica Gradnikove brigade 4a, Nova Gorica, zaradi izterjave 74,75 EUR, sklenilo:
Dolžnici Gizeli Leban, Via dei Cappuccini 4, Gorizia, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gregor Veličkov, Ul. Gradnikove brigade 4a, Nova Gorica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2021

AAA Zlata odličnost