Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

N 9/2021 Os-3021/21, Stran 2196
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni postopek na predlog predlagatelja Miroslava Maldinov, Koseze 29, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa Valter Urbančič, odvetnik v Ilirski Bistrici, zoper nasprotnega udeleženca: 1. Stojan Stembeger, neznanega bivališča in 2. Dario Štemberger, neznanega bivališča, zaradi delitve solastnine, vrednost 1.119,00 EUR.
Nasprotnima udeležencema: 1. Stojan Stembeger, neznanega bivališča in 2. Dario Štemberger, neznanega bivališča, se postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Milan Volk, Bazoviška 19, Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotna udeleženca vse dotlej, dokler nasprotna udeleženca ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 27. 9. 2021

AAA Zlata odličnost