Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

X Pd 248/2021 Os-3006/21, Stran 2098
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (v nadaljevanju: ZDSS-1)1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam, matična št.: 1514628000, Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana in nasprotnim udeležencem: Univerzitetni klinični center Ljubljana, matična št.: 5057272000, Zaloška cesta 2, Ljubljana, zaradi: izvrševanja kolektivne pogodbe – izplačevanje dodatkov.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka (drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 15. 12. 2021 ob 8.30, soba št. 2/I, Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 27. septembra 2021.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2021
1 Uradni list RS, št. 10/04.

AAA Zlata odličnost