Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

X Pd 9/2021 Os-2995/21, Stran 2098
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča zainteresirani stranki, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE – PSS, Štefanova ulica 2, Ljubljana in nasprotnim udeležencem: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, zaradi: kršitve kolektivne pogodbe – plačilo solidarnostne pomoči.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 29. 11. 2021 ob 9. uri, soba št. 7/III. nad., Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 22. 9. 2021.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2021

AAA Zlata odličnost