Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

VL 37081/2021 Os-2858/21, Stran 2094
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Odvetniška družba Ivančič, o.p., d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, proti dolžniku Saši Lazić, Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, ki ga zastopa Špela Horvat Mesner, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 1.916,24 EUR, sklenilo:
Začasna zastopnica odv. Špela Horvat Mesner se razreši.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Staša Ternik Krištofelc, Koroška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 8. 2021

AAA Zlata odličnost