Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3190 I 871/2021 Os-2788/21, Stran 2094
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Peko, tovarna obutve, d.d. – v stečaju, matična št. 5034701000, davčna št. 89140419, Cesta Ste Marie aux Mines 5, Tržič, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Žejn d.o.o., Tavčarjeva ulica 4, Ljubljana, proti dolžniku Rihardu Cej, EMŠO 0204944500728, Slovenska cesta 28, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 839,60 EUR, sklenilo:
Dolžniku Rihardu Ceju, EMŠO: 0204944500728, se postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Uršula Habe, Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2021

AAA Zlata odličnost