Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

0956 I 576/2021 Os-2706/21, Stran 2094
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Kristijana Vrhnjak, EMŠO 1802986500343, Zabukovica 156/D, Petrovče, ki ga zastopa Odvetniška družba Bukovec, odvetniška pisarna, d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, proti dolžniku: Luka Antolović, EMŠO 3005979500354, Zaloška cesta 69, Ljubljana - dostava; Sanel Škrgić, EMŠO 0806987500152, Jakčeva ulica 36, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 417,01 EUR, sklenilo:
Dolžniku Luki Antoloviću se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica odvetnica Olivera Gomboc, Slovenska cesta 55C, Ljubljana, ker je prebivališče dolžnika neznano.
Začasni zastopnik bo zastopal vse dotlej, dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2021

AAA Zlata odličnost